Základný manuál starostlivosti o teráriá

Tak ako pri starotlivosti o izbové rastliny, aj v teráriu je kľúčom úspešného rastu správne množstvo vody v obehu. Ak je tento element nastavený správne, nepotrebujeme terárium poliať mesiace až roky.

Pri nespávnom nastavení môžu nastať dva prípady:

Terárium je príliš suché

Len v prípade ak je terárium skutočne suché, (niekoľko dní nepozorujeme žiadnu kondenzáciu na skle, drenážne kamienky umiestnené na dne skla a pôda vyzerajú sucho) ho opatrne zavlažíme. Zavlažujeme vždy rozprašovačom tak, že ho nasmerujeme do otvoru terária a vstrekneme 2-4 krát (podľa veľkosti nádoby).

Terárium je príliš vlhké

Nadmernú vlhkosť v teráriu pozorujeme v prípade, ak je kondenzácia na skle po celý čas niekoľko dní a kvapôčkami steká až na dno terrária a nestíha sa odparovať do obehu ani z pôdy ani z drenážnych kamienkov. V horšom príde sa začne tvoriť zelenkavý povlak na skle alebo pleseň na pôde a rastlinách. Ak pozorujeme takýto stav, odstraníme pleseň, na niekoľko hodín otvoríme terárium a necháme prebytočnú vodu odpariť.

• Terárium umiestnime na stanovište, kde má dostatok slnečného žiarenia, aby mohla prebiehať životne dôležitá fotosyntéza. Vyhýbame sa však priamemu slnku (neumiestňujeme ho priamo k oknu), ktoré by mohlo rastlinky spáliť a prehriať. Takisto si dávame pozor, aby nestálo priamo na radiátore.

• Novovytvorené terárium počas prvých dvoch týždňov otvoríme na dve hodiny približne každé 2-3 dni, aby sa zabezpečila výmena plynov. Potom už terárium nemusíme otvárať vôbec.

3 Likes